Girişimcilik zorunlu eğitim modülleri


-Girişimciliğin Temelleri
Girişimcilik nedir, girişimcinin nitelikleri, girişimcilik türleri, iş ahlakı ve sorumluluk, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme, girişimci düşüncenin bileşenleri (risk alma, öncü olma, yenilikçi olma) konularında bilgi verilecektir.

Modül Süresi: 4 saat.

-İş Modellemesi
İş modellemesinin unsurları (değer önermesi, müşteri bölümlendirmesi, gelir modeli, temel ilişkiler ağı, dağıtım kanalları, maliyet yapısı, fırsatları fark etme, değer sunma) ve iş geliştirme süreçleri konularında bilgi verilecektir.

Modül Süresi: 12 saat.

-Tecrübe Paylaşımı
Başarılı girişimcilerin tecrübelerini aktaracağı seminer, panel, söyleşi, firma gezisi vb. etkinlikler düzenlenecektir.

Modül Süresi: 10 saat.

-Etkili Sunum
Amaca uygun sunum hazırlama, etkin sunuş teknikleri, topluluk karşısında konuşma konularında bilgi verilecektir.

Modül Süresi: 4 saat.