Gebze Girişimcilik Atölyesi’nin hedef kitlesi, GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanlarıdır. Program, üniversite öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca, öğretim elemanlarının ise özel program dahilinde tamamlayabilecekleri modüler bir yapı içerecektir.
Gebze Girişimcilik Atölyesi programı TÜBİTAK’ın desteğiyle GTÜ Teknik Üniversitesi tarafından yürütülür. Proje ekibi için tıklayınız.
TÜBİTAK’ın desteğiyle üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla; Gebze Girişimcilik Atölyesi projesi ile girişimci yeteneklerin tespit edilip geliştirileceği ve yaratıcı fikirlerin yenilikçi projelere dönüşeceği bir ortamın yaratılması amaçlanmaktadır.
Bu programı başarı ile tamamlayan kişilere TÜBİTAK destekli GTÜ Girişimcilik Atölyesi sertifikası bir sertifikası verilir.
Güz ve Bahar yarı dönemlerinde olmak üzere senede iki kez açılır.
Gebze Girişimcilik Atölyesi programı toplam 60 saattir. Eğitim programı kapsamında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere alternatif sınıflar açılmaktadır. Eğitimler 8 hafta boyunca devam etmektedir.
Gebze Girişimcilik Atölyesi modüler bir yapıdan oluşmaktadır.
-Zorunlu Girişimcilik Modülü
-Seçmeli Ders Modülü
Girişimcilik Atölyesi programına %70 devam zorunluluğu vardır.
Evet sertifika sahibi olabilmek için katılımcıların notunun en az 70 olması gerekmektedir.
Katılımcıların başarı notu final sınavının %70’i ve dönem projesinin %30’u alınarak hesaplanır.